Alien Worlds Tools NFT Luck Change

Sở hữu công cụ tốt? Bạn đã may mắn hơn rồi đấy!

Cảm ơn Nhà Thám Hiểm về những phản hồi đóng góp của bạn!

Liên minh nhận thức rõ tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc đảm bảo tính công bằng của Metaverse Alien Worlds. Theo đó các điều chỉnh sẽ được điều chỉnh và thực hiện theo thời gian.


Gần đây với những phản hồi từ các Nhà thám hiểm và lượng người chơi tăng lên, đã khiến Liên đoàn phải cân nhắc và đưa ra những điều chỉnh đối với chỉ số may mắn NFT của công cụ. Thông qua quá trình phát triển tự nhiên của trò chơi, có vẻ như sự mất cân bằng đang xuất hiện.


Chỉ số may mắn NFT công cụ là gì? May mắn NFT công cụ là phép tính xác định kết quả khai thác NFT của bạn sử dụng các công cụ.


Thành viên liên minh và đồng sáng lập Michael Yeates chia sẻ rằng “Trong thời gian gần đây, những người có công cụ có may mắn NFT thấp và khai thác thường xuyên có cơ hội nhận được NFT cao hơn những người có công cụ hiếm và mạnh hơn. Giờ thì với những điều chỉnh nhỏ, sự công bằng một lần nữa đã được khôi phục ”.

Điều gì đã thay đổi với chỉ số may mắn NFT của công cụ?

Chỉ số may mắn của mỗi công cụ đã được nâng lên lũy thừa 1,3 và sau đó chia cho 2. Số liệu thống kê may mắn NFT của các thẻ được tính theo công thức này và sau đó cộng lại. Điều này rất quan trọng vì nó có kết quả rất khác so với việc bạn tính tổng và sau đó đưa vào công thức. Lưu ý rằng các phép tính làm tròn xuống 1 chữ số thập phân, vì vậy 3,26 trở thành 3,2.


Để xem các thuộc tính liên quan đến các công cụ, hãy xem bảng tính được liên kết từ Technical Blueprint. Cột bên phải là may mắn được sửa đổi mới. Những công cụ trước là 0,5 bây giờ là 0,2; những món đồ có chỉ số 28 giờ đã là 38.


Điều này có nghĩa là gì? Là các công cụ có chỉ số may mắn cao hơn hơn giờ đã ở đúng vị trí của chúng. Liên minh đã lắng nghe những lo ngại của Nhà thám hiểm và tiếp tục cân bằng các công cụ để đảm bảo sự công bằng liên tục trong Metaverse.

Lưu ý: Tổng số may mắn NFT là một con số tương đối, liên quan đến nhau về sức mạnh và không đại diện cho phần trăm khả năng khai thác một NFT.

Nhà thám hiểm vẫn nhận được NFT qua việc khai thác?


Đúng vậy, mặc dù số lượng Nhà thám hiểm trong Metaverse đang tăng lên, các miner vẫn tiếp tục khai thác ra Trilium và NFT. Tại thời điểm viết bài này (6/5/2021), có:

Số lượng NFT khai thác trong 24 tiếng qua:

38,908 Abundant

4,551 Common

410 Rare

107 Epic

11 Legendary

0 Mythical

Liên minh sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ cập nhật bổ sung nếu cần thiết để đảm bảo tính công bằng.

More Stories
Hưỡng Dẫn Cách Trang Bị Những Công Cụ Giống Nhau Trong Alien Worlds