Alien Worlds TLM Nhiem vu hanh tinh Binance

Hé lộ: Trò chơi Nhiệm vụ Hành tinh Binance

Liên minh rất vui mừng thông báo về sự xuất hiện của Planet Binance và trò chơi nhiệm vụ Planet Binance trong Alien Worlds. Giờ đây, Nhà thám hiểm có thể thuê Tàu vũ trụ của riêng họ để thực hiện các Nhiệm vụ trên khắp Metaverse.

Nhà thám hiểm có thể xem trước về trò chơi Nhiệm vụ Hành tinh Binance bên dưới, bao gồm:

  • Nhiệm vụ trên Hành tinh Binance sẽ hoạt động như thế nào
  • Tokenomics của Hành tinh Binance
  • Cách các nhiệm vụ của Hành tinh Binance kết nối với chức năng trong tương lai

Nhiệm vụ Hành tinh Binance

Chi Tiết Chính

Planet Binance Missions là một trò chơi trong đó Nhà thám hiểm có thể thuê Tàu vũ trụ để thực hiện các Nhiệm vụ.


Mỗi Nhiệm vụ sẽ có một khoản phần thưởng Trilium (TLM) được chia sẻ. Các nhà thám hiểm sẽ có cơ hội stake Trilium để thuê Tàu vũ trụ để thực hiện Nhiệm vụ. Vì các Nhiệm vụ được lưu trữ trên blockchain, người chơi sẽ có thể xem hoạt động Nhiệm vụ của các Nhà thám hiểm khác. Mỗi tháng sẽ có 8 thẻ NFT trò chơi Planet Binance Mission khác nhau được phát hành trên Binance Smart Chain, liên quan đến ngày bắt đầu của 8 Nhiệm vụ khác nhau.


Mỗi Nhiệm vụ có một bảng điều khiển Trung tâm với các số liệu thống kê để sử dụng trong tương lai. Số liệu thống kê sẽ đại diện cho Sức mạnh Tàu vũ trụ (Spaceship Power) và Sức mạnh Chế tạo (Crafting Power) của bạn. Spaceship Power và Crafting Power là hai chỉ số NFT cung cấp cho bạn hiệu suất cao hơn hoặc khả năng kết hợp các NFT để tạo ra các vật phẩm mạnh hơn.

Trên cùng bên trái = Loại Dụng Cụ, Dưới cùng bên trái = Công Suất Cơ Bản, Dưới cùng bên phải = Công Suất Tăng Cường

Tokenomics

Có 4 thời lượng khác nhau của Nhiệm vụ – 1 tuần, 2 tuần, 4 tuần và 13 tuần. Vào cuối mỗi Nhiệm vụ, mỗi Phi thuyền sẽ nhận được một thẻ trò chơi NFT độc quyền liên quan đến thời điểm Nhiệm vụ đó được bắt đầu. Thẻ trò chơi NFT sẽ được phát hành và lưu trữ trên Binance Smart Chain. Có tối đa năm thẻ trò chơi NFT cho mỗi Nhà thám hiểm. Nhiệm vụ càng dài, thẻ game NFT càng mạnh; một số thẻ trò chơi NFT sẽ khó lấy hơn những thẻ khác.

Lưu ý: Thu thập đủ bộ thẻ trò chơi NFT sẽ có lợi thế đặc biệt trong tương lai.

Chức Năng Trong Tương Lai

Trong Giai đoạn 2 của Nhiệm vụ, bạn sẽ có thể stake BNB và NFT có được từ Planet Binance Mission cùng với Trilium để gia tăng phần thưởng của bạn. Nhưng đó không phải là tất cả! Trong Giai đoạn 3, Hành tinh Binance sẽ được tích hợp hoàn toàn vào quỹ phân bổ Trilium hàng ngày đến các hành tinh và sau đó động lực cạnh tranh với các hành tinh còn lại sẽ thực sự bắt đầu.

Những điều bất ngờ bổ sung sẽ được giới thiệu định kỳ mà không cần thông báo trước, vì vậy bạn có thể muốn có Trilium trong tài khoản của mình để sẵn sàng tận dụng bất kỳ sự phát triển mới nào và khởi chạy Tàu vũ trụ của bạn ngay lập tức.

Hãy theo dõi để biết thêm thông tin từ Liên minh về ngày ra mắt, tỷ lệ rake và cách bạn có thể khai hỏa Tàu vũ trụ của mình đến Planet Binance Missions.

More Stories
Huong Dan Trade NFT An Toan Tren Wax
Hướng Dẫn Cách Giao Dịch NFT An Toàn Bằng Wax Trên Atomic Market